Ako spoznať človeka I.

Kurz je určený pre každého psychológa laika, jednoducho pre každého, kto pracuje s ľuďmi, zaujíma...