Ako sa pripraviť na pracovný pohovor a výberové konanie

Kurz je určený pre uchádzačov o zamestnanie, ale aj pre ľudí, ktorí plánujú zamestnanie zmeniť a vedia, že ich pracovný pohovor či výberové konanie čaká. Je vhodný v situáciách, kedy si človek potrebuje zlepšiť komunikačné zručnosti a nadobudnúť sebaistotu v situácii pracovných pohovorov alebo assessment centra. Hodí sa všetkým, kto majú záujem o vlastný rozvoj a zaujíma ich praktická psychológia.

Aby situácia pracovného pohovoru, alebo assessment centra nebola nadmerne stresovou a zaťažujúcou situáciou je užitočné adekvátne sa pripraviť a umožniť,  aby ste mohli „zažiariť“ a vydať zo seba to najlepšie.
Na tomto kurze zistíte, ako sa na pohovor pripraviť, čo hovoriť / nehovoriť, aké otázky sa Vás môžu pýtať. Dozviete sa, aké typy pohovoru na Vás môžu čakať, aké signály okrem toho, čo hovoríme „vysielame“, podľa čoho nás druhá strana hodnotí a objavíte neverbálnu stránku komunikácie. Dozviete sa tiež, čo je to assessment centre, čo sa v ňom hodnotí a ako prebieha. Prakticky zažijete niektoré situácie, ktoré Vás v assessment centre čakajú. Zažijete simulácie pracovných pohovorov a vyskúšate si, ako pôsobíte počas pracovného pohovoru.

Rozsah: 2 X 8 akademických hodín

1. stretnutie Pracovný pohovor
Čo je to pracovný pohovor?
Ako sa pripraviť pred samotným pohovorom?
Čo sa obyčajne druhá strana pýta?
Prečo kladie rôzne otázky, ktoré občas nedávajú zmysel?
Aké typy pohovorov existujú?
Komunikácia
Ako komunikujem?
Čo okrem toho, čo poviem o sebe prezrádzam?
Prečo je dôležitá verbálna a ešte dôležitejšia neverbálna stránka ľudskej komunikácie v pracovnom pohovore?
Akým chybám môže druhá strana podľahnúť? Ako urobiť maximum pre to, aby sme nezanechali mylný dojem?
2. Stretnutie Assessment centre
Čo je to assessment centre? Koľko trvá a prečo sa ho musím zúčastniť?
Aké situácie v ňom môžem zažiť?
Čo sa v assessment centre zvyčajne hodnotí?
Praktické postupy
Čo mám napísať do životopisu?
Čo je to motivačný list a čo tam mám napísať?
Ako sa mám pred pohovorom pripraviť? Čo si mám na pohovor obliecť?
Ako mám zvládnuť stres pri pohovore?

 

Časový harmonogram:
10:00 – 13:00 1. blok
13:00 – 14:00  obed
14:00 – 17:00 2. blok
Miesto: Bratislava
Cena: 349 EUR

Informácie o spôsobe úhrady
Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK83 8330 0000 0028 0155 4539

Forma úhrady: prevodom z účtu, vkladom v hotovosti na účet; platba musí byť na účte pripísaná najneskôr deň pred konaním kurzu

 


Máte záujem? Vyplňte prosím kontaktný formulár, budeme vás informovať!