Ako spoznať človeka I.

Kurz je určený pre každého psychológa laika, jednoducho pre každého, kto pracuje s ľuďmi, zaujíma sa o medziľudské vzťahy, stretáva sa s konfliktmi v medziľudských vzťahov, prezentuje a ovplyvňuje druhých. Určite sa hodí všetkým z oblasti poskytovania služieb, predaja, manažérom, majiteľom firiem a záujemcom o psychológiu.

Vedieť sa orientovať v tom, aký človek je, čo je na človeku stabilné a čo premenlivé umožní ľahšie sa rozhodovať v rozhodujúcich okamihoch života. Umenie poznania človeka umožňuje identifikovať najľahšie a zároveň účinné spôsoby rozvoja a adaptácie na zmenu.
Na tomto kurze napríklad zistíte, čo na druhých môžeme brať vážne a čo pominie ako lanský sneh. Spoznáte rôzne strany osobnosti vhodné pre nadväzovanie vzťahov a spoznávanie druhých. Zistíte, ako sa prejavujú rôzne stránky človeka a ako najjednoduchšie spoznať človeka. Zoznámite sa so zaujímavými ľuďmi.

Stručný obsah:

Osnova kurzu

Stručný obsah

Úvod

Akými rôznymi spôsobmi sa dá človek spoznať? Aká je druhá, tretia, štvrtá… strana mince?

Správanie

Riadite sa tým, čo vidíte? Niekedy veci nie sú tak ako vyzerajú. Ako sa v tom vyznať?

Motivácia

Spoznať čo ten druhý chce znamená riadiť životy druhých? Riadite dobre ten svoj?

Temperament

Naozaj nakoniec budeme presne takí istí ako naši rodičia?

Typy

S kým sa mi dobre robí a kto ma nekonečne irituje? Čo s tým?

Inteligencia

Inteligentný, múdry, šikovný, bohatý a úspešný… Hovoríme o tom istom? Na čo potrebujeme inteligenciu?

Rozsah: 8 hodín
Termín sa môže zmeniť na základe požiadaviek účastníkov kurzu
Miesto: Bratislava

Cena: 349 EUR
Informácie o spôsobe úhrady príslušného poplatku:
Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK83 8330 0000 0028 0155 4539

Forma úhrady: prevodom z účtu, vkladom v hotovosti na účet; platba musí byť na účte pripísaná najneskôr deň pred konaním kurzu

 


Máte záujem? Vyplňte prosím kontaktný formulár, budeme vás informovať!