Štruktúrovaný výberový pohovor

Kurz je určený pre odborníkov z oblasti ľudských zdrojov, manažmentu, psychológie a pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť, ako viesť štruktúrovaný rozhovor pri výberovom konaní, tzv. kompetenčné behaviorálne interview. Je to najspoľahlivejší nástroj používaný pri výberových konaniach na zisťovanie pracovných zručností, skúseností a kompetencií. Okrem toho je tento výberový rozhovor imúnny voči klamaniu. Na kurze si vyskúšate sami na sebe úlohu toho, kto otázky kladie a aj toho, kto na ne odpovedá. naučíte sa zostaviť štruktúru vlastného behaviorálneho výberového rozhovoru.

Obsah:

  1. úvod a cieľ rozhovoru
  2. analýza zručností a kompetencií
  3. typy otázok
  4. štruktúra a časti rozhovoru
  5. princípy tvorenia otázok
  6. správa z rozhovoru
  7. nácvik rozhovoru

 

Rozsah: 8 hodín
Miesto konania: Bratislava

Cena: 349 EUR
Informácie o spôsobe úhrady príslušného poplatku:
Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK83 8330 0000 0028 0155 4539

Forma úhrady: prevodom z účtu, vkladom v hotovosti na účet; platba musí byť na účte pripísaná najneskôr deň pred konaním kurzu

 


Máte záujem? Vyplňte prosím kontaktný formulár, budeme vás informovať!