Komunikačné zručnosti v správaní človeka

Kurz je určený všetkým odborníkom, ktorí pracujú s ľuďmi a popri svojom odbore nemajú čas študovať komplexne psychológiu človeka: právnici, ekonómovia, zdravotníci, technici, IT-čkári. Dozviete sa ako vidieť nevedomé obsahy v pozorovateľných prejavoch správania a výrazov človeka a čo znamenajú. Po kurze ľahšie porozumiete niektorým medziľudským situáciám, ktoré sa vo Vašom okolí odohrávajú. Budete sa vedieť pripraviť na dôležitý rozhovor alebo stretnutie a správne zapôsobiť.

Obsah kurzu:

  1. neverbálna komunikácia a dynamické formy výrazu človeka
  2. faktory vplyvu na druhých
  3. obsah komunikácie
  4. príprava na stretnutie
  5. praktické rady

 

Rozsah: 4 hodiny
Miesto konania: Bratislava

Cena: 199 EUR
Informácie o spôsobe úhrady príslušného poplatku:
Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK83 8330 0000 0028 0155 4539

Forma úhrady: prevodom z účtu, vkladom v hotovosti na účet; platba musí byť na účte pripísaná najneskôr deň pred konaním kurzu

 


Máte záujem? Vyplňte prosím kontaktný formulár, budeme vás informovať!