Lektori

Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD. sa zaoberá odborne aj vedecky problematikou psychodiagnostiky a posudzovaním osobnosti človeka už od roku 2006. Na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy prednáša psychológiu osobnosti a psychodiagnostiku v práci a organizácii. Napísala knihy Psychodiagnostika v řízení lidských zdroju (Portál, 2019), Psychologické testovanie v práci (Univerzita Komenského, 2010), Psychodiagnostika manažérov (Eurokódex, 2013), Personnel Assessment (Wolters Kluwer, 2014). Spolupracovala na slovenskej úprave dotazníkov Motivácia k výkonu LMI a Goldenov profil osobnosti GPOP s vydavateľstvom Hogrefe-Testcentrum Praha. Má skúsenosti s implementáciou HR projektov ako manažment výkonnosti, angažovanosť zamestnancov, talent manažment, odmeňovanie, výbery a nábory, hodnotenie zamestnancov, tréningy a rozvoj, audity a prieskumy.

 

 

Mgr. Denisa Newman, PhD. vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorandské štúdium ukončila na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, kde úspešne obhájila dizertačnú prácu na tému „Motivačná orientácia a syndróm vyhorenia u súčasných manažérov“. Pôsobila v praxi v nadnárodných spoločnostiach  v oblasti náborov a výberov pracovníkov, ako aj na pozícii manažérky ľudských zdrojov. Absolvovala mnohé kurzy a vzdelávacie programy v oblasti komunikácie, rozvoja osobnosti a riadenia ľudských zdrojov. V súčasnosti pôsobí na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy. V prednáškovej činnosti sa zameriava na pracovnú a organizačnú psychológiu a jej metódy, riadenie zmien, rozvojové a tréningové programy a psychológiu náboženstva.  Výskumná činnosť smeruje do oblastí motivácie, spokojnosti, životnej zmysluplnosti a spirituality, či zvládania zmien. Vo svojej konzultačnej praxi sa venuje osobnostnému rozvoju jednotlivcov aj tímov, koučingu a lektorskej a tréningovej činnosti  v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.