Ako nastaviť  a overiť efektívnosť zavedených HR opatrení

V prípade záujmu o služby, uveďte svoje otázky. Po oboznámení  (prípadne po vyžiadaní ďalších potrebných informácií) Vám najprv zašleme cenovú ponuku za vypracovanie odpovede a po jej akceptácií zašleme odpoveď v dohodnutom termíne (spravidla do 36-48 hodín), alebo si dohodneme konzultačné stretnutia.

Naše služby sú zamerané na riešenie konkrétnych otázok z oblasti riadenia ľudských zdrojov. Poskytujeme poradenstvo a HR analýzy v oblasti plánovania, náboru a výberu zamestnancov, diverzity na pracovisku, manažmentu výkonnosti, učenia a rozvoja, kariérového rozvoja, hodnotenia zamestnancov,  angažovanosti a spokojnosti zamestnancov, prevencie a bezpečnosti.